ไก่ทอง

ไก่ทอง
Address : เมืองทองธานี 3 ตรงข้ามมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปากเกร็ด จ.นนทบุรี, อ.ปากเกร็ด
Phone No. : 02-981-7771