ผัดไทท่าพระจันทร์

ผัดไทท่าพระจันทร์
Address : ปากซอยกลางท่าพระจันทร์ ถนนมหาราช พระนคร กรุงเทพฯ, พระบรมมหาราชวัง, 10200
Phone No. : 083-133-9749