น้ำปั่นท่าพระจันทร์

น้ำปั่นท่าพระจันทร์
Address : 41 ถนนพระจันทร์ พระนคร กรุงเทพฯ, พระบรมมหาราชวัง, 10200
Phone No. : 02-221-4550