เจ๊เล็ก ซีฟู้ด

เจ๊เล็ก ซีฟู้ด
Address : ถนนบางบอน 1 บางบอน กรุงเทพฯ, บางบอน