เพ็ญพรรณ เบเกอรี่

เพ็ญพรรณ เบเกอรี่
Address : 15 ถนนรถไฟ ต.พระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม, อ.เมืองนครปฐม, 73000
Phone No. : 034-241-790 / 034-257-462