ครัวมหานคร

ครัวมหานคร
Address : 84 ถนนมหานคร บางรัก กรุงเทพฯ, มหาพฤฒาราม, 10500
Phone No. : 02-633-0703 / 02-233-7329