กวงทะเลเผา หูฉลาม

กวงทะเลเผา หูฉลาม
Address : 107/13 ซอยรางน้ำ ถนนพญาไท ราชเทวี กรุงเทพฯ, ถนนพญาไท, 10400
Phone No. : 02-642-5591