ฉั่วคิมฮวด

ฉั่วคิมฮวด
Address : 430 บริเวณท่าน้ำราชวงศ์ ถนนประชาธิปก คลองสาน กรุงเทพฯ, สมเด็จเจ้าพระยา, 10600
Phone No. : 02-437-2427