ลูกชิ้นปลานายง้ำ

ลูกชิ้นปลานายง้ำ
Address : ตรงข้ามวัดบวรนิเวศ ถนนพระสุเมรุ พระนคร กรุงเทพฯ, ตลาดยอด, 10200
Phone No. : 02-282-9738