ภัตตาคารพงหลี

ภัตตาคารพงหลี
Address : 10/1-4 ถนนพญาไท ราชเทวี กรุงเทพฯ, ถนนพญาไท, 10400
Phone No. : 02-245-2352