ชมพูเปรี้ยว

ชมพูเปรี้ยว
Address : ซอยหลังมหาวิทยลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ถนนพรธิสาร ต.บึงยี่โถ จ.ปทุมธานี, อ.ธัญบุรี
Phone No. : 084-328-8324