Guay Tiew Kua Gai Suanmaliก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่สวนมะลิ

Guay Tiew Kua Gai Suanmali
Address : สาขาสี่แยก รพ.กลาง, 261/1 ซอยเทวีวรญาติ ถนนหลวง ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ, วัดเทพศิรินทร์, 10100
Phone No. : 02-223-7505