เหล้ายาปาปลิ้น

เหล้ายาปาปลิ้น
Address : ใกล้มหาวิทยาลัยสยาม ถนนเพชรเกษม ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ, บางหว้า
Phone No. : 083-789-2626