ล้านกระติ๊บ

ล้านกระติ๊บ
Address : 40/1 ถนนยิงเป้า ต.สนามจันทร์ จ.นครปฐม, อ.เมืองนครปฐม
Phone No. : 086-765-3452