ภัตตาคารริมน้ำ ฮงเส็ง

ภัตตาคารริมน้ำ ฮงเส็ง
Address : 280 หมู่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี, อ.ปากเกร็ด, 11120
Phone No. : 02-583-8631 / 02-583-7654