เรือนบัว

เรือนบัว
Address : ใกล้โรงพยาบาลปทุมเวช ถนนรังสิต-ปทุมธานี ต.ประชาธิปัตย์ จ.ปทุมธานี, อ.ธัญบุรี
Phone No. : 089-125-4924