เจ๊ดำโภชนา คลอง10

เจ๊ดำโภชนา คลอง10
Address : 33/19 ถนนรังสิต-นครนายก คลอง 10 ต.บึงสนั่น จ.ปทุมธานี, อ.ธัญบุรี, 12110
Phone No. : 02-546-1132 / 02546-1477