บัวลอยจิ๋วเมืองนนท์

บัวลอยจิ๋วเมืองนนท์
Address : ซอยพิบูลสงคราม 30 ถนนพิบูลสงคราม ต.สวนใหญ่ จ.นนทบุรี, อ.เมืองนนทบุรี