ส้มตำเจ๊โส

ส้มตำเจ๊โส
Address : ซอยสีลม 3 ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ, บางรัก
Phone No. : 085-999-4225