บ้านป้าหนู

บ้านป้าหนู
Address : ตลาดบ้านใหม่ร้อยปี ต.หน้าเมือง จ.ฉะเชิงเทรา , อ.เมืองฉะเชิงเทรา, 24000
Phone No. : 089-400-0805 / 038-817-336