ก๋วยเตี๋ยวหลอดติงต๊องนะครับ

ก๋วยเตี๋ยวหลอดติงต๊องนะครับ
Address : ถนนจันทน์-สะพาน 3 สาทร กรุงเทพฯ, ทุ่งวัดดอน
Phone No. : 086-987-8458