แป๊ะ ราดหน้ามหาชน

แป๊ะ ราดหน้ามหาชน
Address : ซอยนนทบุรี 46 ต.ท่าทราย จ.นนทบุรี, อ.เมืองนนทบุรี
Phone No. : 082-596-8458