ก๋วยจั๊บน้ำข้นเฮียจั๊ว

ก๋วยจั๊บน้ำข้นเฮียจั๊ว
Address : เยื้องวัดสามปลื้ม ตรอกหัวเม็ด ถนนจักรวรรดิ สัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ, จักรวรรดิ
Phone No. : 02-223-6347