หอยทอดเท็กซัส (หอยทอดตรอกไทร)

หอยทอดเท็กซัส (หอยทอดตรอกไทร)
Address : 77 ซอยตรอกไทร ถนนผดุงด้าว สัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ, สัมพันธวงศ์
Phone No. : 02-221-3050