ก.รุ่งโรจน์ ข้าวมันไก่

ก.รุ่งโรจน์ ข้าวมันไก่
Address : Empire Tower ชั้น B1 ถนนสาทรใต้ สาทร กรุงเทพฯ, ยานนาวา