อุไรพร บ้านขนมไทย

อุไรพร บ้านขนมไทย
Address : ถนนดอนตูม ต.บ่อพลับ จ.นครปฐม, อ.เมืองนครปฐม
Phone No. : 080-044-4144 / 080-111-1717