ก๋วยจั๊บน้ำข้น น้ำใส เปิบพิศดาร

ก๋วยจั๊บน้ำข้น น้ำใส เปิบพิศดาร
Address : ระหว่างซอยจันทน์ 14/1 กับ 16 ถนนจันทน์ สาทร กรุงเทพฯ, ทุ่งวัดดอน