ตู้กับข้าว

ตู้กับข้าว
Address : ถนนช่างอากาศอุทิศ 3 ดอนเมือง กรุงเทพฯ, สีกัน
Phone No. : 084-004-3291