หนึ่งไร่ขิง

หนึ่งไร่ขิง
Address : ตลาดน้ำวัดลำพญา ต.ลำพญา จ.นครปฐม, อ.บางเลน