เจ๊นุ้ยซีฟู้ด

เจ๊นุ้ยซีฟู้ด
Address : ถนนพระราม 2 ต.ท่าจีน จ.สมุทรสาคร, อ.เมืองสมุทรสาคร
Phone No. : 034-421-166 / 089-991-7799 / 086-334-8790