ทับขวัญ

ทับขวัญ
Address : Dhabkwan Resort & Spa ต.สวนใหญ่ จ.นนทบุรี , อ.เมืองนนทบุรี, 11000
Phone No. : 02-969-1200