เจ๊แก๊ส ข้าวมันไก่เบตง

เจ๊แก๊ส ข้าวมันไก่เบตง
Address : ปากซอยวัดพันท้ายนรสิงห์ ต.พันท้ายนรสิงห์ จ.สมุทรสาคร, อ.เมืองสมุทรสาคร