ศ.ศศิมา

ศ.ศศิมา
Address : ตลาดบางแค ถนนเพชรเกษม บางแค กรุงเทพฯ, บางแค