อาหารตามสั่ง

อาหารตามสั่ง
Address : ซอยรัชดาภิเษก 3 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ, ดินแดง