เตี๋ยวเรือต่อชาม

เตี๋ยวเรือต่อชาม
Address : ซอยสีลม 3 ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ, สีลม
Phone No. : 091-518-7580