รอบีอะห์ เคบับ

รอบีอะห์ เคบับ
Address : 12 The Old Siam Plaza ถนนพาหุรัด พระนคร กรุงเทพฯ, วังบูรพาภิรมย์