ปิ่นโตจีน

ปิ่นโตจีน
Address : ตลาดนครชัยศรี (ตลาดท่านา) ถนนนครชัยศรี ต.นครชัยศรี จ.นครปฐม, อ.นครชัยศรี
Phone No. : 085-109-3542