เนื้อต้มบ้านสิงห์

เนื้อต้มบ้านสิงห์
Address : ถนนหน้าพระ ต.ห้วยจรเข้ จ.นครปฐม, อ.เมืองนครปฐม, 73000
Phone No. : 089-531-4288