ข้าวขาหมูบางหว้านายต๋อง

ข้าวขาหมูบางหว้านายต๋อง
Address : ถนนเพชรเกษม ต.หนองดินแดง จ.นครปฐม, อ.เมืองนครปฐม, 73000
Phone No. : 081-866-8758