บ้านเปานุ่ม

บ้านเปานุ่ม
Address : ตลาดคลองสาน ถนนเจริญนคร คลองสาน กรุงเทพฯ, คลองสาน, 10600