3
2
0
Level2
17
0
เมนูอาหาร......สั่งข้าวหน้าเป็ดมาทานคับหลังจากเดินเข้ามาในร้านแล้วการบริการ.....ก็ได้รับการต้อนรับที่ดีคับ ถามทันทีว่าจะสั่งอาหารอะไรเมื่อบอกไปแล้วก็ไปนั่งรอทานที่โต๊ะเลยคับเมื่อยกมาวางที่โต๊ะแล้ว ข้าวหน้าเป็นจานนี้รสชาติ....ถือว่าผ่านสำหรับผมคับ เนื้อเป็ดอร่อยมากเป็นเป็ดย่าง ที่เนื้อติดหนัง ตรงส่วนหนังก็กรุบๆเนื้อทุกชิ้นติดหนังทุกชิ้นแสดงว่าคนหั่นหั่นได้อย่างถูกหลักด้วย หั่นแล้วเนื้อเป็ดอร่อยคับระหว่างที่ทานอาหารก็มองไปรอบๆร้านบรรรยากาศ....ธรรมดาเหมือนร้านขายข้าวทั่วไปคับบางจุดมีฝุ่นเกาะ บางจุดไม่สะอาด แต่อาหารสะอาดดีคับและเมื่อทานเสร็จแล้วถึงเวลาคิดเงินราคา....ข้าวหน้าเป็ด35บาทคับก็ไม่แพงไปสำหรับ1มื้อคับขอบคุณคับ
Read full review
เมนูอาหาร......สั่งข้าวหน้าเป็ดมาทานคับ

หลังจากเดินเข้ามาในร้านแล้ว
การบริการ.....ก็ได้รับการต้อนรับที่ดีคับ ถามทันทีว่าจะสั่งอาหารอะไร
เมื่อบอกไปแล้วก็ไปนั่งรอทานที่โต๊ะเลยคับ

เมื่อยกมาวางที่โต๊ะแล้ว ข้าวหน้าเป็นจานนี้
รสชาติ....ถือว่าผ่านสำหรับผมคับ เนื้อเป็ดอร่อยมาก
เป็นเป็ดย่าง ที่เนื้อติดหนัง ตรงส่วนหนังก็กรุบๆเนื้อทุกชิ้นติดหนังทุกชิ้น
แสดงว่าคนหั่นหั่นได้อย่างถูกหลักด้วย หั่นแล้วเนื้อเป็ดอร่อยคับ

ระหว่างที่ทานอาหารก็มองไปรอบๆร้าน
บรรรยากาศ....ธรรมดาเหมือนร้านขายข้าวทั่วไปคับ
บางจุดมีฝุ่นเกาะ บางจุดไม่สะอาด แต่อาหารสะอาดดีคับ

และเมื่อทานเสร็จแล้วถึงเวลาคิดเงิน
ราคา....ข้าวหน้าเป็ด35บาทคับ
ก็ไม่แพงไปสำหรับ1มื้อคับ

ขอบคุณคับ
22 views
0 likes
0 comments
25 views
0 likes
0 comments
24 views
0 likes
0 comments
(The above review is the personal opinion of a user which does not represent OpenRice's point of view.)
Post
DETAILED RATING
Taste
Decor
Service
Hygiene
Value