5
0
0
Level1
2
0
คัยหลงรักกุ้งขอแนะนำ ร้านนี้ กุ้งแม่น้ำตัวเป้ง แบบสามตัวโล สองตัวโล...สดหวานใหญ่เนื้อกุ้งชุ่มช่ำ โดยเฉพาะคนรักมันกุ้งต้องตาเยิ้ม จากการนำกุ้งแม่น้ำตัวเป้งๆผ่าครึ่งเผาด้านเดียวเห็นมันกุ้งเป็นข้อนประทุด้วยความร้อนปุๆ แล้วนำมาเสริฟ นอกจากความหวานได้โล่แล้วยังสีส้มสดใสโอ๊ยยย สวรรคืของคนรักมันกุ้ง กินกันใหห้เอียนไปข้างนึง เนื้อกุ้งอวบอิ่มเตฒ็ปากเต็มคำ น้ำจิ้มไม่ต้อง
Read full review
คัยหลงรักกุ้งขอแนะนำ ร้านนี้ กุ้งแม่น้ำตัวเป้ง แบบสามตัวโล สองตัวโล...สดหวานใหญ่เนื้อกุ้งชุ่มช่ำ โดยเฉพาะคนรักมันกุ้งต้องตาเยิ้ม จากการนำกุ้งแม่น้ำตัวเป้งๆผ่าครึ่งเผาด้านเดียวเห็นมันกุ้งเป็นข้อนประทุด้วยความร้อนปุๆ แล้วนำมาเสริฟ นอกจากความหวานได้โล่แล้วยังสีส้มสดใสโอ๊ยยย สวรรคืของคนรักมันกุ้ง กินกันใหห้เอียนไปข้างนึง เนื้อกุ้งอวบอิ่มเตฒ็ปากเต็มคำ น้ำจิ้มไม่ต้อง
(The above review is the personal opinion of a user which does not represent OpenRice's point of view.)
Post
DETAILED RATING
Taste
Decor
Service
Hygiene
Value
Spending Per Head
฿800 (Dinner)
Recommended Dishes
  • กุ้งแม่น้ำเผา
  • กุ้งแม่น้ำผัดซอสมะขาม