4
1
0
Level4
320
0
พอดีมีโอกาสมาทานที่ร้าน Water library เป็นร้านอาหารเก๋ สวยๆใจกลางเมือง ชื่อที่มาของทางร้านคือการนำรวบรวมน้ำมาจากทั่วโลก ร้านนี้มีทั้งหมด 2 สาขา คือที่จามจุรีกับทองหล่อเมนูที่สั่ง อันแรกต้องครัวซองค์มาจากฝรั่งเศส หอมเนยมากๆ เมนูนี้เค้าดังจริงๆใครมาทานต้องมาทานครัวซองของที่นี่ จานต่อมาเราสั่งพาสต้าไป จานนี้พอโอเคนะคะ พนักงานบริการดีเอาใจใส่ค่ะ บรรยากาศร้านไม่ต้องบรรยายดูดีมากๆเลย เหมาะกับมาฉลองกันกับคนรู้ใจ อิอิ อาหารโดยรวมคุณภาพดี ที่นี่มีเมนูดินเนอร์เป็นเซ็ทด้วยนะคะ เราว่าโอเคเหมาะกับคนชอบทานของดีๆดื่มไวน์ ราคาพอรับได้ค่ะ
Read full review
พอดีมีโอกาสมาทานที่ร้าน Water library เป็นร้านอาหารเก๋ สวยๆใจกลางเมือง ชื่อที่มาของทางร้านคือการนำรวบรวมน้ำมาจากทั่วโลก ร้านนี้มีทั้งหมด 2 สาขา คือที่จามจุรีกับทองหล่อ

เมนูที่สั่ง อันแรกต้องครัวซองค์มาจากฝรั่งเศส หอมเนยมากๆ เมนูนี้เค้าดังจริงๆใครมาทานต้องมาทานครัวซองของที่นี่ จานต่อมาเราสั่งพาสต้าไป จานนี้พอโอเคนะคะ พนักงานบริการดีเอาใจใส่ค่ะ บรรยากาศร้านไม่ต้องบรรยายดูดีมากๆเลย เหมาะกับมาฉลองกันกับคนรู้ใจ อิอิ อาหารโดยรวมคุณภาพดี ที่นี่มีเมนูดินเนอร์เป็นเซ็ทด้วยนะคะ เราว่าโอเคเหมาะกับคนชอบทานของดีๆดื่มไวน์ ราคาพอรับได้ค่ะ
19 views
0 likes
0 comments
22 views
0 likes
0 comments
27 views
0 likes
0 comments
(The above review is the personal opinion of a user which does not represent OpenRice's point of view.)
Post
DETAILED RATING
Taste
Decor
Service
Hygiene
Value