1
0
0
Review (1)
ร้านอาหารจีนชื่อดังของเชียงใหม่ เปี่ยมไปด้วยคุณภาพ อร่อยทุกเมนู ตอนนี้มี2สาขา คือ ที่ช้างคลาน และที่ฟ้าฮ่าม เมนูแนะนำ หอยทรายผัดพริกสด ออส่วน กุ้งอบวุ้นเส้น continue reading
(The above review is the personal opinion of an user which does not represent OpenRice's point of view.)