1
0
0
Review (1)
ร้านอาหารจีนชื่อดังของเชียงใหม่ เปี่ยมไปด้วยคุณภาพ อร่อยทุกเมนู ตอนนี้มี2สาขา คือ ที่ช้างคลาน และที่ฟ้าฮ่าม เมนูแนะนำ หอยทรายผัดพริกสด ออส่วน กุ้งอบวุ้นเส้น continue reading
(The above review is the personal opinion of a user which does not represent OpenRice's point of view.)