0
0
0
Signature Dishes
แกงส้มแป๊ะซะปลาช่อนทอด ไก่บ้านทอดตะไคร้ ปลากะพงขาวนึ่งมะนาว ส้มตำเยื่อไม้
This restaurant is waiting for its first review.