คอหมูย่าง

คอหมูย่าง
Address : ถนนนิมมานเหมินทร์ ซอย 9 อ.เมือง จ.เชียงใหม่, สุเทพ