ช.สเต็ก

ช.สเต็ก
Address : Central Kadsuankaew ชั้น 2 ถนนห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่, สุเทพ