เนตรดวงดาว

เนตรดวงดาว
Address : ถนนกำแพงดิน อ.เมือง จ.เชียงใหม่, ช้างคลาน