คุ้มพญาไม้

คุ้มพญาไม้
Address : 28/2 หนองแท่น ซอย 4 ถนนเชียงใหม่-ฮอด กม.27 ต.บ้านกลาง จ.เชียงใหม่, อ.สันป่าตอง
Phone No. : 053-355-449