ดีจริงติ่มซำ

ดีจริงติ่มซำ
Address : ถนนสิโรรส อ.เมือง จ.เชียงใหม่, สุเทพ
Phone No. : 086-663-1920